הסבר אודות רישום סימן מסחרי עורך דין גיא אופיר מסביר אודות רישום סימן רשום

MONCEAU FLEURS - 290166

MONCEAU FLEURSMONCEAU FLEURS
מספר סימן290166Trademark No.
תאריך הגשה07/12/2016Application Date
סחורות/שירותיםGoods/Services
סוג: 31 (פירות וירקות טריים)Class: 31 (Fresh fruits and vegetables)
פרחים טבעיים, צמחים פורחים, צמחים שאינם פורחים, זרי פרחים טבעיים, פרחים מיובשים לקישוט, שיחים, עצים, עצים לחג המולד, זרעי צמחים (זרעים), צמחים מיובשים לקישוט, דשא טבעי; הנכללים כולם בסוג 31.Natural flowers, flowering plants, non-flowering plants, wreaths of natural flowers, dried flowers for decoration, shrubs, trees, Christmas trees, plant seeds (grains), dried plants for decoration, natural turf; all included in class 31.
סוג: 35 (פרסומת ומסחר)Class: 35 (Advertising and commerce)
פרסום; פרסום ו/או הפצת מידע עסקי באמצעות רדיו, טלוויזיה, אמצעים אלקטרוניים, בעיקר דרך רשתות תקשורת גלובליות (אינטרנט) או רשתות לגישה פרטית (אינטראנט); פרסום ע"י הזמנה בדואר; חלוקה והפצת חומר פרסומי, דהיינו עלונים, פרוספקטים, דברי דפוס, דוגמיות; שכפול מסמכי פרסום; עדכון חומר פרסומי; ארגון ירידים, תערוכות למטרות מסחריות או פרסום, שירותי השכרת שטחי פרסום; שירותי קידום מכירות עבור אחרים; פעילויות שיווקיות; ארגון של פעילויות קידום מכירות במטרה לפתח נאמנות של לקוחות, ארגון מסעות קידום מכירות ארציים ואזוריים; יצירה ואספקה לטובת אחרים (למעט התחבורה שלהם) של מוצרי צריכה בתחומים של גננות וגידול פרחים, המאפשרים ללקוחות לראות ולרכוש את המוצרים הללו בחנויות או חנויות כלבו, בקטלוג כללי של המוצרים או באתר אינטרנט, או בטלויזיה או דרך כל אמצעי תקשורת מדיה אלקטרונית אחרת; מכירה קמעונאית של פרחים טבעיים, צמחים פורחים, צמחים שאינם פורחים, זרי פרחים טבעיים, פרחים מיובשים לקישוט, שיחים, עצים, עצים לחג המולד, זרעים (זרעי צמחים), צמחים מיובשים לקישוט, דשא טבעי, חומרים משמרים לפרחים, דשנים, תכשירים לגידול צמחים, חומר כבול לגננות, אצות (דשן), שעווה וחומר השתלה לעצים, רקבובית, אדמה, טיט, בישום, תמציות פרחים (פרפומריה), פוטפורי, מבשמי חדרים, סבונים, נרות, מבערים, שעווה לתאורה, קוטלי עשבים, קוטלי עשבים, חומרי הדברה, קוטלי חרקים, מוצרים דוחי חרקים, מכסה אגרטל עשוי מנייר, נייר עטיפה, דברי דפוס, מתקנים לפרחים ולעציצים (סידור פרחים), עציצים, אגרטלים לא ממתכת יקרה, חפצי אומנות עשויים מפורצלן, טרקוטה או זכוכית, דליים, משפכים, מרססי בושם, מכשירים להתזת תרסיסים (לא למטרות רפואיות), פמוטים לא ממתכת יקרה, מבערי בשמים, מכסה אגרטל לא עשוי מנייר, כפפות גינון, פרחים מלאכותיים, זרי פרחים מלאכותיים, שירותים הניתנים ע"י זכיין, דהיינו עזרה בתפעול וניהול של חנויות פרחים לשירות עצמי, מתן ידע מסחרי, תצוגה של טובין, ניהול קבצי מחשב של מסדי נתונים מסחריים או פרסומיים, איסוף של חומר מסחרי או פרסומי במסד נתונים; שירות ניהול עסק מסחרי; סיוע בניהול עסקים, ניהול מרכז רכש, סידור חלונות ראווה; הנכללים כולם בסוג 35.Advertising; advertising and/or business information distribution services via radio, television, electronic means, particularly via global communication networks (Internet) or private access (intranet) networks; advertising by mail order; distribution and dissemination of advertising material, namely leaflets, prospectuses, printed matter, samples; reproduction of advertising documents; updating of advertising material; organization of fairs, exhibitions for commercial or advertising purposes, advertising space rental services; sales promotion services for others; marketing operations; organization of promotional activities with a view to developing customer loyalty, organization of national and regional promotional campaigns; the bringing together and provision for the benefit of others (excluding their transport) of consumer goods in the fields of horticulture and floriculture ,enabling customers to view and purchase those goods in retail stores or in department stores, in a general catalog of goods or an Internet site, or on television or any other electronic telecommunication media; retail sale of natural flowers, flowering plants, non-flowering plants, wreaths of natural flowers, dried flowers for decoration, shrubs, trees, Christmas trees, seeds (plantseeds), dried plants for decoration, natural turf, flower preservatives, fertilizers, plant growth preparations, peat pots for horticulture, algae (fertilizers), wax and grafting mastic for trees, humus, soil, loam, perfumes, flower extracts (perfumery), potpourri, room perfumes, soaps, candles, tapers, wax for lighting, weedkillers, herbicides, pesticides, insecticides, insect repellant products, flower-potcovers of paper, wrapping paper, printed matter, holders for flowers and plants (flower arranging), flower pots, vases not of precious metal, objects of art made of porcelain, terracotta or glass, buckets,watering cans, perfume sprays, apparatus for spraying aerosol (not for medical use), candlesticks not of precious metal, perfume burners, flower-pot covers not of paper, gardening gloves, artificial flowers, wreaths of artificial flowers; services provided by a franchiser, namely assistance in operating or managing self-service flower retail stores, provision of commercial know-how; demonstration of goods; computer file management for commercial or advertising databases; compilation of commercial or advertising data in a database; commercial business management service; business management assistance, purchasing center management, layout of display windows; all included in class 35.
סוג: 44 (שרותים רפואיים)Class: 44 (Medical services)
הכנת סידורי פרחים וזרי פרחים (סידור פרחים); שירות השכרת צמחים; גננות; יערנות; שירותי גינון נוף; משתלות; גננות, ייעוץ גינון גננות וייעור; הנכללים כולם בסוג 44.Making flower arrangements and wreaths (flower arrangement); plant rental service; horticulture; forestry; landscape gardening services; plant nurseries; gardening, horticulture and forestry advice. all included in class 44.
בעליםOwners
LA GENERALE DES VEGETAUX
233-235 avenue le Jour se lève, BOULOGNE BILLANCOURT, 92100, France
המען למסירת הודעותAddress for Service
גלוזמן ושות', משרד עורכי דיןGlusman & Co., Law Offices
"אשדר 2000", קומה 1, דרך יגאל אלון 55, תל אביב, 6789115, ישראל"Ashdar 2000" Building, 1th floor, 55 Ygal Alon St, Tel Aviv, 6789115, Israel