הסבר אודות רישום סימן מסחרי עורך דין גיא אופיר מסביר אודות רישום סימן רשום

MINDSPACE - 290139

MINDSPACEMINDSPACE
מספר סימן290139Trademark No.
תאריך הגשה05/12/2016Application Date
סחורות/שירותיםGoods/Services
סוג: 35 (פרסומת ומסחר)Class: 35 (Advertising and commerce)
שרותים עסקיים, כלומר, מתן חלל עבודה משותף, מתן מתקני עבודה ושטחי משרדים, כולל ציוד תקשורת ומתקני משרד אחרים; שירותי מידע עסקי; שירותי רשת עסקיים; הנכללים כולם בסוג 35.Business services, namely, providing co-working space, providing workplace facilities and office space, equipped with telecommunications equipment and other office facilities; business information services; business networking services; all included in class 35.
בעליםOwners
מיינדספייס בע"מMINDSPACE LTD
רחוב השושנה 5, סביון, ישראל5 Hashoshana Street, Savion, Israel
כן
המען למסירת הודעותAddress for Service
נעמי אסיא, עו"דNaomi Assia & Co., Adv.
הברזל 32 רמת החייל, תל אביב, 69710, ישראל32 Habarzel St. Ramat Hachayal, Tel Aviv, 69710, Israel