הסבר אודות רישום סימן מסחרי עורך דין גיא אופיר מסביר אודות רישום סימן רשום

MENTOR - 264719

MENTOR
מספר סימן264719Trademark No.
תאריך הגשה28/04/2014Application Date
סחורות/שירותיםGoods/Services
סוג: 25 (דברי הלבשה)Class: 25 (Clothing)
דברי הלבשה, דברי הנעלה, כיסויי ראש; הנכללים כולם בסוג 25.Clothing, footwear, headgear; all included in class 25.
סוג: 35 (פרסומת ומסחר)Class: 35 (Advertising and commerce)
שירותי מכירה קמעונאית וסיטונאית; שירותי חנויות; שירותי פרסום וניהול; הפעלת וניהול עסקים; פעולות משרדיות; שירותי הפצה; שירותי יבוא ומסחר; שירותי קידום מכירות; שירותי יעוץ עסקי; שירותי מידע עסקי; שירותי יחסי ציבור; שירותי מסחר אלקטרוני; קניה והשכרה של שטחי פרסום; שירותי הענקת חסות; פרסום בדיוור ישיר; כל השירותים דלעיל מתייחסים למוצרי אופנה ובמיוחד לדברי הלבשה, הנעלה וכיסויי ראש; הנכללים כולם בסוג 35.Retail and wholesale services; store services; advertising and management services; business management and operation; office functions; distribution services; import and trading services; sales promotion services; business consulting services; business information services; public relations services; electronic commerce services; purchase and rental of advertising space; sponsorship services; direct mail advertising; all of the aforementioned services mainly referring to fashion products and particularly to clothing, footwear and headgear; all included in class 35.
בעליםOwners
א.ל. 1 אופנה בע"מA. L. 1 Fashion LTD
קרית מטלון, ת.ד. 7142, פתח תקוה, ישראלKiryat Matalon, P.O.B. 7142, Petah Tikva, Israel
חברה פרטית
המען למסירת הודעותAddress for Service
וולף, ברגמן וגולרWolff, Bregman and Goller
גנים טכנולוגיים בנין 98 מלחה, ת.ד. 1352, ירושלים, ישראלTechnology Park Malha, Bldg 98, P.O.B. 1352, Jerusalem, Israel