הסבר אודות רישום סימן מסחרי עורך דין גיא אופיר מסביר אודות רישום סימן רשום

MASHUCAN - 233423

MASHUCAN
מספר סימן233423Trademark No.
תאריך הגשה03/11/2010Application Date
סחורות/שירותיםGoods/Services
סוג: 35 (פרסומת ומסחר)Class: 35 (Advertising and commerce)
ייעוץ בתחום מדעי מחשבים תמיכה לחברות בתחום פיתוח תוכנות והתאמתן, ייעוץ בתחום התאמת תהליך העבודה ובמיוחד חברות פיננסים (ביאח, בנקים ...) יצוא ביצועים לחו"ל; הנכללים כולם בסוג 35.
סוג: 42 (שרותים מדעיים וטכנולוגיים)Class: 42 (Scientific and technological services)
פיתוח תוכנות מחשב לכל סוגי החברות הבתעניינות; הנכללים כולם בסוג 42.
בעליםOwners
זאהי משיעלZAHI MASHAEL
דהר אלכניס 33/4, ת.ד. 826, שפרעם, 20200, ישראל
המען למסירת הודעותAddress for Service
אליאס אבו זלף, עו"דElias Abozalaf, Adv.
רח' השיח' אמין טריף, ת.ד. 488, שפרעם, ישראלShech Amin Tarif St., P.O.B. 488, Shfaram, Israel
יומן שינויים / Changes Log
תאריך האירועמהותתיאור בעבריתתיאור בלועזיתתאריך פרסום
24/11/2011מינוי מיופה כוחאליאס אבו זלף, עו"דElias Abozalaf, Adv.
04/04/2012נמחק - הוזנח30/04/2012
02/12/2013נמחק - הוזנח