הסבר אודות רישום סימן מסחרי עורך דין גיא אופיר מסביר אודות רישום סימן רשום

Liteez - 290141

LiteezLiteez
מספר סימן290141Trademark No.
תאריך הגשה05/12/2016Application Date
סחורות/שירותיםGoods/Services
סוג: 30 (דברי מאפה)Class: 30 (Pastry)
ממתיקים ודברי מאפהSweeteners and pastries
בעליםOwners
מתוק וקל בע"מMatok V'kal Ltd.
פארק התעשייה, ת.ד. 3029, קיסריה, 38900, ישראלIndustrial Park, P.O.B. 3029, Casearia, 38900, Israel
חברה פרטית
המען למסירת הודעותAddress for Service
אריאל דובינסקי, עו"דAriel Dubinsky - Law Office
מגדל אלקטרה, קומה 15, רח' יגאל אלון 98, תל אביב, 6789141, ישראלElectra Tower, 15 Floor, 98 Yigal Alon St, Tel Aviv, 6789141, Israel