הסבר אודות רישום סימן מסחרי עורך דין גיא אופיר מסביר אודות רישום סימן רשום

LEAVE a MARK - 290133

LEAVE a MARK
מספר סימן290133Trademark No.
תאריך הגשה05/12/2016Application Date
סחורות/שירותיםGoods/Services
סוג: 42 (שרותים מדעיים וטכנולוגיים)Class: 42 (Scientific and technological services)
שירותים מדעיים וטכנולוגיים ומחקר ועיצוב הקשורים לשירותים אלה; שירותי ניתוח ומחקר תעשייתי; עיצוב ופיתוח של תוכנת וחומרת מחשב; הנכללים כולם בסוג 42.Scientific and technological services and research and design relating thereto; industrial analysis and research services; design and development of computer hardware and software; all included in class 42.
תנאים/הודעותConditions/Disclaimers
הסימן מוגבל לצבעים שחור וצהוב הנראים בסימן.The mark is limited to the colour/s as shown in the mark: black and yellow
בעליםOwners
ליב א מארק בע"מLEAVE a MARK LTD
יהודה הלוי 147, תל אביב-יפו, ישראלYehuda Halevi 147, Tel Aviv - Yafo, Israel
חברה פרטית
המען למסירת הודעותAddress for Service
עו"ד ליאת דרliat dar adv
מהר"ל 19, תל אביב, 6248119, ישראל19 mvharal st, Tel Aviv - Yafo, 6248119, Israel