הסבר אודות רישום סימן מסחרי עורך דין גיא אופיר מסביר אודות רישום סימן רשום

Karma - 268571

Karma
מספר סימן268571Trademark No.
תאריך הגשה30/09/2014Application Date
סחורות/שירותיםGoods/Services
סוג: 9 (מכשירי מדע, חשמל, מחשבים)Class: 9 (Scientific, electric apparatus, computers)
תוכנה הניתנת להורדה בדמות אפליקציית מובייל המאפשרת לאנשים להתחבר ולתקשר למטרות עסקיות ומקצועיות; תוכנה הניתנת להורדה בתחום של נטוורקינג עסקי ומקצועי; הנכללים כולם בסוג 9Downloadable software in the nature of a mobile application for enabling people to connect and interact for business and professional purposes; downloadable software in the field of business and professional networking; all included in class 9
סוג: 35 (פרסומת ומסחר)Class: 35 (Advertising and commerce)
שירותי נטוורקינג ושיווק עסקי; מתן מסד חיפוש נתונים מקוון עבור מידע עסקי, שיתוף פעולה עסקי והזדמנויות נטוורקינג; אספקת מידע ומתן הפניות אודות מוצרים, שירותים, אירועים ופעילויות; שירותי פרסום, שיווק וקידום לאחרים באמצעות רשתות מחשבים ותקשורת; איסוף מידע למאגרי מידע ממוחשבים; הנכללים כולם בסוג 35Online business networking and marketing services; Providing an online searchable database featuring business related information, business cooperation and networking opportunities; providing information about and making referrals concerning products, services, events and activities; advertising, marketing and promotion services for others via computer and communication networks; compilation of information into computer databases; all included in class 35
סוג: 38 (תקשורת)Class: 38 (Telecommunications)
שירותי טלקומוניקציה, דהיינו, מתן אפשרות למשתמשים להעביר מסרים, טקסט, הערות, תוכן מולטימדיה, תמונות, תוכן אודיו, דמויות ותוכן אחר שנוצר על ידי המשתמש, כולם בקשר לנטוורקינג עסקי ומקצועי, באמצעות רשת מחשבים גלובלית ורשתות אלחוטיות; אספקת פורומים וחדרי צ'אט מקוונים וניידים למשתמשים לפרסום, חיפוש, צפייה, שיתוף והגבה בנושאים בעלי עניין, הקשורים לנטוורקינג עסקי ומקצועי; אספקת גישה למאגרי מידע ממוחשבים בתחום נטוורקינג עסקי; הנכללים כולם בסוג 38telecommunication services, namely, enabling users to transmit messages, text, comments, multimedia content, photos, audio content, images and other user-generated content, all in connection with business and professional related networking, via a global computer network and wireless networks; providing online and mobile forums and chat rooms for users to post, search, watch, share and comment on subjects of interest, related to business and professional networking; providing access to computer databases in the field of business networking; all included in class 38
סוג: 42 (שרותים מדעיים וטכנולוגיים)Class: 42 (Scientific and technological services)
אירוח קהילות וירטואליות למשתמשים לארגון קבוצות, אירועים, השתתפות בדיונים, צבירת מידע ומשאבים ועיסוק בנטוורקינג עסקי; שירותי מחשב, דהיינו, אירוח מתקנים אלקטרוניים לאחרים לארגון פגישות, אירועים ודיונים אינטראקטיביים באמצעות האינטרנט, מובייל או רשתות תקשורת אחרות; אספקת מאגרי מידע ממוחשבים מקוונים ומאגרי מידע מקוונים הניתנים לחיפוש בתחום של נטוורקינג עסקי ומקצועי; אירוח אתר אינטרנט אינטראקטיבי ותוכנה מקוונת שאינה ניתנת להורדה להעלאה, הורדה, פרסום, הצגה, תיוג, שיתוף והעברת הודעות, הערות, תוכן מולטימדיה, תוכן אודיו, טקסט, מידע, ותוכן אחר שנוצר על ידי המשתמש, הכל בקשר לנטוורקינג עסקי; אספקת אתר אינטרנט שמציע תוכנה שאינה ניתנת להורדה בתחום של נטוורקינג עסקי; אספקת תוכנה שאינה ניתן להורדה המאפשרת למשתמשים לחפש, לאתר ולתקשר עם אחרים באמצעות רשתות תקשורת אלקטרוניות למטרות נטוורקינג ואיתור אזכורים מקוונים לעסקים; שירותי מחשב בדמות דפי אינטרנט מותאמים המציגים מידע למשתמש, פרופילים אישיים ומקצועיים, טקסטים ודמויות; הנכללים כולם בסוג 42hosting virtual communities for users to organize groups, events, participate in discussions, aggregate information and resources, and engage in business networking; Computer services, namely, hosting electronic facilities for others for arranging meetings, events and interactive discussions via the internet, mobile or other communications networks; providing online computer databases and online searchable databases in the fields of business and professional networking; hosting an interactive website and online non-downloadable software for uploading, downloading, posting, displaying, tagging, sharing and transmitting messages, comments, multimedia content, audio content, text, information, and other user-generated content, all related to business networking; providing a website featuring non-downloadable software in the field of business networking; providing non-downloadable software enabling users to search, locate and communicate with others via electronic communications networks for networking and tracking online references to businesses; computer services in the nature of customized web pages featuring user information, personal and professional profiles, text and images; all included in class 42
בעליםOwners
אלף א.ש. חברה לניהול בע"מAleph ES Management Company LTD
רוטשילד 32, ת.ד. 29179, תל אביב-יפו, 6129101, ישראל32 Rotschild Blvd., P.O.B. 29179, Tel Aviv, 6129101, Israel
חברה בע"מ
המען למסירת הודעותAddress for Service
עדין - ליס, עו"דAdin-Liss, Advs.
דרך מנחם בגין 148, תל אביב, 6492104, ישראל148 Menachem Begin, Tel Aviv, 6492104, Israel