הסבר אודות רישום סימן מסחרי עורך דין גיא אופיר מסביר אודות רישום סימן רשום

KITCHEN TOWELS a new look for your kitchen - 257239

KITCHEN TOWELS a new look for your kitchen
מספר סימן257239Trademark No.
תאריך הגשה10/07/2013Application Date
סחורות/שירותיםGoods/Services
סוג: 24 (אריגים)Class: 24 (Textiles)
אריגים ומוצרי אריגה, שאינם נכללים בסוגים אחרים; מצעי מיטה, מגבות, שמיכות, וילונות, כיסויי שולחן, כל הטובין הנ"ל עשויים מחמרי טקסטיל.Textiles and textile goods, not included in other classes; Bed linen, towels, blankets, curtains, table covers, all the aforesaid goods made of textile materials.
בעליםOwners
מנהטן - אריגי עמר בע"מManhattan Arige Amar Ltd.
מזרחי 8, תל אביב, ישראלמזרחי 8, תל אביב, ישראל
המען למסירת הודעותAddress for Service
עו"ד דורון תמירdoron tamir
מנחם בגין 48, תל אביב, 66180, ישראל48 Menchem Begin Road, Tel-Aviv, 66180, Israel
יומן שינויים / Changes Log
תאריך האירועמהותתיאור בעבריתתיאור בלועזיתתאריך פרסום
31/03/2015נמחק - הוזנח