הסבר אודות רישום סימן מסחרי עורך דין גיא אופיר מסביר אודות רישום סימן רשום

JACOBS - 226701

JACOBS
מספר סימן226701Trademark No.
תאריך הגשה18/01/2010Application Date
סחורות/שירותיםGoods/Services
סוג: 35 (פרסומת ומסחר)Class: 35 (Advertising and commerce)
פרסומות, ניהול עסקים, טיפול בעסקים, פעולות משרדיות, חנויות; הנכללים כולם בסוג 35.
בעליםOwners
יוסף ברכהYosef Bracha
רח' קאופמן 2, תל אביב, ישראלרח' קאופמן 2, תל אביב, ישראל
יעקב אסרףYaakov Asraf
רח' קאופמן 2, תל אביב, ישראלרח' קאופמן 2, תל אביב, ישראל
המען למסירת הודעותAddress for Service
יעקב בר-צבי, עו"דJacob Bar-Zvi, Adv.
מגדל משה אביב, קומה 42 רח' ז'בוטינסקי 7, רמת גן, 52520, ישראלMoshe Aviv Tower, 42 Floor 7 Jabotinsky St., Ramat Gan, 52520, Israel
יומן שינויים / Changes Log
תאריך האירועמהותתיאור בעבריתתיאור בלועזיתתאריך פרסום
05/05/2011נמחק - הוזנח