הסבר אודות רישום סימן מסחרי עורך דין גיא אופיר מסביר אודות רישום סימן רשום

JACOBS - 226694

JACOBS
מספר סימן226694Trademark No.
תאריך הגשה18/01/2010Application Date
סחורות/שירותיםGoods/Services
סוג: 25 (דברי הלבשה)Class: 25 (Clothing)
דברי הלבשה, הנעלה וכיסויי ראש ; הנכללים כולם בסוג 25Clothing, footwear , headgear ; all included in class 25
בעליםOwners
יוסף ברכהYosef Bracha
רח' קאופמן 2, תל אביב, ישראל
יעקב אסרףYaakov Asraf
רח' קאופמן 2, תל אביב, ישראל
המען למסירת הודעותAddress for Service
יעקב בר-צבי, עו"דJacob Bar-Zvi, Adv.
מגדל משה אביב, קומה 42 רח' ז'בוטינסקי 7, רמת גן, 52520, ישראלMoshe Aviv Tower, 42 Floor 7 Jabotinsky St., Ramat Gan, 52520, Israel
יומן שינויים / Changes Log
תאריך האירועמהותתיאור בעבריתתיאור בלועזיתתאריך פרסום
05/05/2011נמחק - הוזנח