הסבר אודות רישום סימן מסחרי עורך דין גיא אופיר מסביר אודות רישום סימן רשום

HOME STORY - 193677

HOME STORY
מספר סימן193677Trademark No.
תאריך הגשה12/09/2006Application Date
תאריך תום תוקף12/09/2016Expiration Date
סחורות/שירותיםGoods/Services
סוג: 24 (אריגים)Class: 24 (Textiles)
כלי מיטה, מגבות, שמיכות, מפות, כיסויי סלון; הנכללים כולם בסוג 24.Bedsheets, towels, blankets, table cloths, sofa covers; all included in class 24.
תנאים/הודעותConditions/Disclaimers
רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילה HOME בנפרד, אלא בהרכב הסימן.Registration of this mark shall give no right to the exclusive use of the word HOME separately, but in the combination of the mark.
בעליםOwners
מנהטן - אריגי עמר בע"מManhattan Arige Amar Ltd.
מזרחי 8, תל אביב, ישראלMizrachi 8 St., Tel-Aviv, Israel
יומן שינויים / Changes Log
תאריך האירועמהותתיאור בעבריתתיאור בלועזיתתאריך פרסום
02/04/2008קובל
30/04/2008קובל01/04/2008
06/08/2008רישום01/09/2008