הסבר אודות רישום סימן מסחרי עורך דין גיא אופיר מסביר אודות רישום סימן רשום

GALA - 290165

GALA
מספר סימן290165Trademark No.
תאריך הגשה07/12/2016Application Date
סחורות/שירותיםGoods/Services
סוג: 29 (בשר, דגים, חלב, שימורים)Class: 29 (Meat, fish, milk, preserves)
בשר, דגים, עופות וציד; תמציות בשר; פירות וירקות משומרים, מיובשים ומבושלים; ריבות, מרקחות, לפתנים, ביצים, חלב ומוצרי חלב; שמני ושומני מאכל; הנכללים כולם בסוג 29.Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved, frozen, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, compotes; eggs; milk and milk products; edible oils and fats; all included in class 29.
בעליםOwners
מור-ים מרקטינג בע"מMOR-YAM MARKETING LTD.
צרעה, 99803, ד.נ. שמשון, ישראלZora, 99803, Doar Na Shimshon, Israel
חברה פרטית