הסבר אודות רישום סימן מסחרי עורך דין גיא אופיר מסביר אודות רישום סימן רשום

FLAXSLIM - 290108

FLAXSLIMFLAXSLIM
מספר סימן290108Trademark No.
תאריך הגשה04/12/2016Application Date
סחורות/שירותיםGoods/Services
סוג: 5 (תכשירי רוקחות)Class: 5 (Pharmaceutical preparations)
תכשירים דיאטטיים ותכשירי תוספי תזונה; תכשירים רוקחיים, תכשירי תוספי תזונה ותכשירים אחרים בצורה של תכשירים כימיים; תכשירים כימיים למטרות רפואיות ורוקחיות; תוספים דיאטטיים; מזון, משקאות וחומרים דיאטטיים עבור בריאות טובה ומטרות רפואיות; תמציות צמחים המותאמות לשימוש דיאטתי, כתוסף תזונה, בריאותי, רפואי תזונתי ורוקחי; תמציות צמחים המותאמות לטיפול בתסמונת מטבולית ומחלות נלוות, שמירה על משקל כללי, טיפול בהשמנת יתר, מניעת השמנת יתר ופיקוח על רמת הגלוקוז בדם; תכשירים רוקחיים, תכשירי תוספי תזונה ותכשירים אחרים בצורה של תכשירים כימיים לטיפול בתסמונת מטבולית ומחלות נלוות, שמירה על משקל כללי, טיפול בהשמנת יתר, מניעת השמנת יתר ופיקוח על רמת גלוקוז בדם; תוספי מזון בריאות; תוספי מזון רפואי; תוספים לשמירה על משקל; תוספי תזונה לשימוש כתוסף דיאטטי; תוספים תזונתיים; כולם נכללים בסוג 05.Dietetic and nutraceutical preparations; pharmaceutical, nutraceutical and other preparations in the nature of chemical preparations; chemical preparations for medical and pharmaceutical purposes; dietary supplement; dietetic food, beverages and substances for healthcare and medical purposes; plant extracts adapted for dietetic, nutraceutical, healthcare, medical, nutritional and pharmaceutical use; plant extracts adapted for the treatment of metabolic syndrome and related diseases, general weight management, treatment of obesity, prevention of obesity and blood glucose management; pharmaceutical, nutraceutical and other preparations in the nature of chemical preparations for the treatment of metabolic syndrome and related diseases, general weight management, treatment of obesity, prevention of obesity and blood glucose management; health food supplements; medicated food supplements; weight management supplements; nutraceuticals for use as a dietary supplement; nutritional supplements; all included in class 05.
סחורות/שירותים לגביהם נטען דין קדימהGoods/Services for which priority is claimed
(אם צוין קוד הסוג בלבד, דין הקדימה חל על כל הסחורות/שירותים הנכללים באותו סוג ופורטו לעיל תחת הכותרת סחורות/שירותים)(If only classification code is indicated, Priority is claimed for all goods/services included in that class, and specified above under the title Goods/Services)
איחוד האירופי לסימני מסחר, 19/07/2016, מספר 015666746European Community Trade Mark, 19/07/2016, No. 015666746
סוג: 5 (תכשירי רוקחות)Class: 5 (Pharmaceutical preparations)
בעליםOwners
InQpharm Group Sdn Bhd
16 Plaza Mont Kiara, 2 Jalan Kiara, Kuala Lumpur, 50480, Malaysia
Malaysia
המען למסירת הודעותAddress for Service
פרל כהן צדק לצר ברץPearl Cohen Zedek Latzer Baratz
רחוב שנקר 5, ת.ד. 12704, הרצליה, 46733, ישראל5 Shenkar Street, P.O.B. 12704, Herzelia, 46733, Israel