הסבר אודות רישום סימן מסחרי עורך דין גיא אופיר מסביר אודות רישום סימן רשום

FENOMEN - 233848

FENOMEN
מספר סימן233848Trademark No.
תאריך הגשה18/11/2010Application Date
תאריך תום תוקף18/11/2020Expiration Date
סחורות/שירותיםGoods/Services
סוג: 25 (דברי הלבשה)Class: 25 (Clothing)
דברי הלבשה, הנעלה וכיסויי ראש ; הנכללים כולם בסוג 25Clothing, footwear , headgear ; all included in class 25
בעליםOwners
א.ל. 1 אופנה בע"מA. L. 1 Fashion LTD
קרית מטלון, ת.ד. 7142, פתח תקוה, ישראלקרית מטלון, P.O.B. 7142, פתח תקוה, ישראל
חברה פרטית
המען למסירת הודעותAddress for Service
יונה צ. וינדר, עו"דYona Z. Winder, Adv.
רח' ז'בוטינסקי 155, רמת גן, 52575, ישראל155 Zabutinsky Atreet, Ramat Gan, 52575, Israel
יומן שינויים / Changes Log
תאריך האירועמהותתיאור בעבריתתיאור בלועזיתתאריך פרסום
30/06/2011קובל31/07/2011
02/11/2011רישום30/11/2011