הסבר אודות רישום סימן מסחרי עורך דין גיא אופיר מסביר אודות רישום סימן רשום

EASYPHONE - 283735

EASYPHONEEASYPHONE
מספר סימן283735Trademark No.
תאריך הגשה13/03/2016Application Date
סחורות/שירותיםGoods/Services
סוג: 9 (מכשירי מדע, חשמל, מחשבים)Class: 9 (Scientific, electric apparatus, computers)
טלפונים ניידים; טלפונים ניידים למבוגרים; טלפונים לכבדי שמיעה; טלפונים ניידים בעלי מקשים גדולים ומספרים גדולים על גביהם; טלפונים ניידים בעלי לחצני עזרה ומצוקה; מטענים לטלפונים ניידים; מעמדי טעינה לטלפונים ניידים; בטריות לטלפונים ניידים; כיסויים לטלפונים ניידים; אוזניות לטלפונים ניידים; כבלי יו.אס.בי. לטלפונים ניידים; טלפונים; טלפונים למבוגרים; טלפונים לכבדי שמיעה; טלפונים בעלי מקשים גדולים ומספרים גדולים על גביהם; טלפונים בעלי לחצני עזרה ומצוקה; מדריכים למשתמש עבור האמור לעיל; כל הנכלל בסוג 9.Mobile phones; Mobile phones for adults; Mobile phones for the hearing impaired; Mobile phones with large keys and numbers; Mobile phones with help and distress buttons; Mobile phones chargers; Charging stations for mobile phones; Mobile phones Batteries; Mobile phones covers; Headphones for Mobile phones; USB cables for Mobile phones; Phones; Phones for adults; Phones for the hearing impaired; Phones with large keys and numbers; Phones with help and distress buttons; User Manuals for all of the above; All included in class 9.
בעליםOwners
נט-פון סחר (טי.אייצ'.אס) בע"מNET-PHONE (T.H.S) LTD.
אזור תעשיה בר לב, משגב, 20179, ישראלBAR LEV INDUSTRIAL AREA, Misgav, 20179, Israel
חברה פרטית
המען למסירת הודעותAddress for Service
עמית וולף, עו"דAmit Wolf, ADV.
הא' באייר 18, תל אביב, 62093, ככר המדינה, ישראל18 He B'iyar St., Tel Aviv, 62093, Israel