הסבר אודות רישום סימן מסחרי עורך דין גיא אופיר מסביר אודות רישום סימן רשום

DYNE - 290132

DYNE
מספר סימן290132Trademark No.
תאריך הגשה05/12/2016Application Date
סחורות/שירותיםGoods/Services
סוג: 24 (אריגים)Class: 24 (Textiles)
בדים ממשי טווה; בדים מרשת אריגים; בדי למינציה; בדים מכותנה; בדים מרמי; בדים מצמר; בדים מסיבים חצי-סינטטיים; בדים מסיבים סינטטיים; בדים לא ארוגים; בדים מניילון; סריגים; בדים מדנים; קטיפה; בדים ממשי סינטטי; בדים מסיבים מחודשים; בדי ערימה; בדים דמויי-סרט; בדי רצועה; בדים; בדים ארוגים; סדינים (טקסטיל); בדים עשויים מטקסטיל מוליך חשמל; הנכללים כולם בסוג 24.Spun silk fabrics; mesh-woven fabrics; laminated fabrics; cotton fabrics; ramie fabrics; woolen fabrics; semi-synthetic fiber fabrics; synthetic fiber fabrics; non-woven fabrics; nylon fabrics; knitwear; denim fabrics; velvet; artificial silk fabric; regenerated fiber yarn fabrics; piled fabrics; ribbon-like fabrics; band fabrics; fabric; woven fabrics; sheets (textile); fabrics made from electrically-conductive textile elements; all included in Class 24.
סוג: 25 (דברי הלבשה)Class: 25 (Clothing)
ביגוד, הנעלה וכיסויי-ראש; בגדים, כלומר, חולצות, חולצות טי, סווטשירטים, גופיות, ג'קטים, מכנסיים, מכנסים קצרים, כובעים, כומתות, גרביים ונעליים; הלבשת ספורט; ביגוד, הנעלה וכיסויי-ראש העשויים מבדים מוליכי חשמל; ביגוד, הנעלה וכיסויי-ראש בהם משולבים בצורה אינטגרלית התקנים אלקטרוניים; ביגוד, הנעלה וכיסויי-ראש בהם משולבים בצורה אינטגרלית ספקי כוח ניידים; הנכללים כולם בסוג 25.Clothing, footwear and headgear; apparel, namely, shirts, t-shirts, sweatshirts, tank tops, jackets, pants, shorts, hats, caps, socks and shoes; activewear; clothing, footwear and headgear formed from electrically conductive fabrics; clothing, footwear and headgear having portable electronic devices integrally formed therein; clothing, footwear and headgear having portable power supplies integrally formed therein; all included in Class 25.
בעליםOwners
Dyne Global Ventures Limited
Offshore Incorporations Centre Road Town, P.O.B. PO Box 957, Tortola, British Virgin Islands
(British Virgin Islands Corporation)
המען למסירת הודעותAddress for Service
ג'יי.אמ.בי דייויס בן - דוד בע"מJMB DAVIS BEN - DAVID LTD.
מרכז בק למדע, רח' הרטום 8, הר חוצבים, ת.ד. 45087, ירושלים, 9777401, ישראלThe Beck Science Bldg., 8 Hartom St., Har Hotzvim, P.O.B. 45087, Jerusalem, 9777401, Israel