הסבר אודות רישום סימן מסחרי עורך דין גיא אופיר מסביר אודות רישום סימן רשום

DR RASHEL - 290111

DR RASHEL
מספר סימן290111Trademark No.
תאריך הגשה04/12/2016Application Date
סחורות/שירותיםGoods/Services
סוג: 3 (תכשירי ניקוי, קוסמטיקה)Class: 3 (Cleaning preparations, cosmetics)
תכשירי הלבנה וחומרים אחרים המשמשים לכביסה; תכשירי ניקוי, צחצוח, מריקה ושפשוף; סבונים; בשמים, שמנים אתריים, תכשירי קוסמטיקה, תרחיצים לשיער; משחות שיניים; הנכללים כולם בסוג 3.Bleaching preparations and other substances for laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices; all included in class 3.
בעליםOwners
מאמלאקט אלאמירה למסחרMamlaket Alamirat for general trading and contracting
Amar El' Machtar 48 st., Gaza, Palestinian Authority
המען למסירת הודעותAddress for Service
עו"ד צחי בן דודTsachi Ben David, Adv.
בן יהודה 32, תל אביב-יפו, 6380501, ישראלBen Yehuda 32 st., Tel Aviv - Yafo, 6380501, Israel