הסבר אודות רישום סימן מסחרי עורך דין גיא אופיר מסביר אודות רישום סימן רשום

DAY & NIGHT - 184644

DAY & NIGHT
מספר סימן184644Trademark No.
תאריך הגשה16/10/2005Application Date
תאריך תום תוקף16/10/2015Expiration Date
סחורות/שירותיםGoods/Services
סוג: 24 (אריגים)Class: 24 (Textiles)
כלי מיטה, מגבות, שמיכות, מפות, כיסוי סלון; הנכללים כולם בסוג 24.Bedsheets, towels, blankets, tablecloths, sofa covers; all included in class 24.
תנאים/הודעותConditions/Disclaimers
רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים NIGHT, DAY בנפרד, אלא בהרכב הסימן.Registration of this mark shall give no right to the exclusive use of the words NIGHT, DAY separately, but in the combination of the mark.
בעליםOwners
מנהטן - אריגי עמר בע"מManhattan Arige Amar Ltd.
מזרחי 8, תל אביב, ישראלMizrachi 8 St., Tel-Aviv, Israel
יומן שינויים / Changes Log
תאריך האירועמהותתיאור בעבריתתיאור בלועזיתתאריך פרסום
30/10/2006קובל
31/01/2007קובל01/01/2007
02/05/2007רישום01/06/2007