הסבר אודות רישום סימן מסחרי עורך דין גיא אופיר מסביר אודות רישום סימן רשום

DARK HORSE - 290129

DARK HORSEDARK HORSE
מספר סימן290129Trademark No.
תאריך הגשה05/12/2016Application Date
סחורות/שירותיםGoods/Services
סוג: 33 (משקאות כהליים)Class: 33 (Alcoholic beverages)
משקאות אלכוהוליים (מלבד בירות).Alcoholic beverages (except beers).
בעליםOwners
E. & J. Gallo Winery
Modesto, California, U.S.A.
(California Corporation)
המען למסירת הודעותAddress for Service
ריינהולד כהן ושותפיוReinhold Cohn and Partners
רחוב הברזל 26 א', רמת החייל, ת.ד. 13239, תל אביב, 61131, ישראל26a Habarzel St. Ramat Hahayal, P.O.B. 13239, Tel Aviv, 61131, Israel