הסבר אודות רישום סימן מסחרי עורך דין גיא אופיר מסביר אודות רישום סימן רשום

Changsteins - 285654

Changsteinsצ'אנגסטינס
מספר סימן285654Trademark No.
תאריך הגשה15/06/2016Application Date
סחורות/שירותיםGoods/Services
סוג: 25 (דברי הלבשה)Class: 25 (Clothing)
דברי הלבשה, הנעלה וכיסויי ראש; הנכללים כולם בסוג 25.Clothing, footwear, headgear; all included in class 25.
סוג: 43 (הספקת מזון ומשקה)Class: 43 (Providing food and drink)
שירותים להספקת מזון ומשקה; לינה זמנית; הנכללים כולם בסוג 43.Services for providing food and drink; temporary accommodation; all included in class 43.
בעליםOwners
ג'י.ג'י. דבלופמנט בע"מG.G. DEVELOPMENT LTD
יפה אליעזר 43, רעננה, 4345144 , ישראלYafa eliezer 43, Ra'annana, 4345144 , Israel
חברה פרטית
המען למסירת הודעותAddress for Service
מ. פירון ושות', עו"דM. Firon and Co., Adv.
מגדל אדגר 360, רח' השלושה 2, תל אביב, 6706054, ישראל360 Edgar Tower, 2 Hachlocha Street, Ramat Gan, 6706054, Israel