הסבר אודות רישום סימן מסחרי עורך דין גיא אופיר מסביר אודות רישום סימן רשום

Captain - 283362

Captain
מספר סימן283362Trademark No.
תאריך הגשה01/03/2016Application Date
סחורות/שירותיםGoods/Services
סוג: 43 (הספקת מזון ומשקה)Class: 43 (Providing food and drink)
שירותים להספקת מזון ומשקה; לינה זמנית; הנכללים כולם בסוג 43.Services for providing food and drink; temporary accommodation; all included in class 43.
תנאים/הודעותConditions/Disclaimers
הסימן מוגבל לצבעים לבן, ירוק, שחור הנראים בסימן.The mark is limited to the colour/s as shown in the mark: white, green, black
בעליםOwners
בורגר בויזBurger boys
יפו 68, ירושלים, ישראלjaffa 68, Jerusalem, Israel
חברה פרטית
המען למסירת הודעותAddress for Service
יהונתן צבי-אריה נח, עו"דJonathan Tsvei- Arieh Noach, Advs.
רחוב יפו 68, ירושלים, 94341, ישראל68 Jaffa Street, P.O.B. 7972, Jerusalem, 94341, Israel