הסבר אודות רישום סימן מסחרי עורך דין גיא אופיר מסביר אודות רישום סימן רשום

COKA - 250154

COKA
מספר סימן250154Trademark No.
תאריך הגשה09/10/2012Application Date
סחורות/שירותיםGoods/Services
סוג: 25 (דברי הלבשה)Class: 25 (Clothing)
נעליים.Footwear.
בעליםOwners
קוקה הנעלה בע"מCoka Shoes Ltd
חומה ומגדל 2, תל אביב, 67771, ישראל
חברה פרטית
המען למסירת הודעותAddress for Service
עו"ד ישראל ליכטנשטייןIsrael Lichtenstein, adv
שד' שאול המלך 39, תל אביב, ישראלShaul Hamelech blvd St., Tel Aviv, Israel
יומן שינויים / Changes Log
תאריך האירועמהותתיאור בעבריתתיאור בלועזיתתאריך פרסום
24/06/2014נמחק - הוזנח