הסבר אודות רישום סימן מסחרי עורך דין גיא אופיר מסביר אודות רישום סימן רשום

CHiC - 290157

CHiC
מספר סימן290157Trademark No.
תאריך הגשה07/12/2016Application Date
סחורות/שירותיםGoods/Services
סוג: 3 (תכשירי ניקוי, קוסמטיקה)Class: 3 (Cleaning preparations, cosmetics)
מוצרי קוסמטיקה; תמרוקים; מוצרים לטיפוח, מוצרי טיפוח לפנים ולגוף, לרבות קרמים; לקים; מסיר לק; קרם הגנה מהשמש; מוצרי איפור לרבות שפתונים, עפרונות, מסקרות, מסיר איפור; ערכות ואביזרי קוסמטיקה; מוצרי שיער, לרבות קרמים, ג'ל, צבעים; סבונים; בשמים; דאודורנטים; הנכללים כולם בסוג 3.Cosmetic products and toiletries; self-grooming products, facial and body care products, including creams; nail polish; lacquer-removing preparations; sun screen lotion; makeup products including lip glosses, pencils, mascara, make-up removing preparations; Cosmetic kits and accessories; hair products, including creams, gels, colors; soaps; perfumes; deodorants; all included in class 3.
בעליםOwners
תעשיות תמרוקים שיק 1989 בע"מChic Cosmetics Industries 1989 Ltd.
רח' הפרת 2, איזור תעשייה צפוני, ת.ד. 13320, יבנה, 81227, ישראל2 Haprat Street, North Industrial Area, P.O.B. 13320, Yavne, 81227, Israel
המען למסירת הודעותAddress for Service
אייל ברוק, עו"דEyal Brook, Adv.
מונטיפיורי 9, ת.ד. 29590, תל אביב, 61294, ישראל9 Montefiore St., P.O.B. 29590, Tel Aviv, 61294, Israel