הסבר אודות רישום סימן מסחרי עורך דין גיא אופיר מסביר אודות רישום סימן רשום

BULL FUEL - 289982

BULL FUELבול בול פיול
מספר סימן289982Trademark No.
תאריך הגשה01/12/2016Application Date
סחורות/שירותיםGoods/Services
סוג: 4 (שמנים תעשיתיים)Class: 4 (Industrial oils)
שמנים ושומנים תעשייתיים; שמני סיכה; תרכובות סופגות אבק, תרכובות מלחלחות ותרכובות מקשרות; חומרי דלק (לרבות בנזין למנועים) ומאור; נרות ופתילות לתאורה; הנכללים כולם בסוג 4.Industrial oils and greases; lubricants; dust absorbing, wetting and binding compositions; fuels (including motor spirit) and illuminants; candles and wicks for lighting; all included in class 4.
בעליםOwners
אבדלק בע"מABDALAK LTD
תל אביב, ישראלTel Aviv - Yafo, Israel
חברה פרטית
המען למסירת הודעותAddress for Service
אמיר איבשקובסקי עו"דAMIR EVASHKOVSKI ADV
תל אביב, ישראלTel Aviv - Yafo, Israel