הסבר אודות רישום סימן מסחרי עורך דין גיא אופיר מסביר אודות רישום סימן רשום

BONJUK - 290197

BONJUKBONJUK
מספר סימן290197Trademark No.
תאריך הגשה08/12/2016Application Date
סחורות/שירותיםGoods/Services
סוג: 43 (הספקת מזון ומשקה)Class: 43 (Providing food and drink)
שירותי בתי קפה; שירותי קפטריות; שירותי הסעדה למזון ושתייה; שירותי מסעדות; שירותי מסעדות בשירות עצמי; השכרת ציוד לבישול; הנכללים כולם בסוג 43Café services; cafeteria services; food and drink catering; restaurant services; self-service restaurant services; rental of cooking apparatus; all included in class 43
בעליםOwners
Bok Yi ChoiBok Yi Choi
4, Donggwang-ro 24-gil, Seocho-gu, Seoul, Republic of Korea
המען למסירת הודעותAddress for Service
זליגסון גבריאלי ושות'Seligsohn Gabrieli & Co.
יבנה 31, ת.ד. 1426, תל אביב-יפו, 61013, ישראל31 Yavne Street, P.O.B. 1426, Tel Aviv, 61013, Israel