הסבר אודות רישום סימן מסחרי עורך דין גיא אופיר מסביר אודות רישום סימן רשום

BFP - 290198

BFPBFP
מספר סימן290198Trademark No.
תאריך הגשה08/12/2016Application Date
סחורות/שירותיםGoods/Services
סוג: 16 (נייר וצרכי נייר)Class: 16 (Paper and paper goods)
דברי דפוס, דהיינו לוחות שנה, אטלסים, מחברות, כרטיסי אינדקס, כרטיסי ברכה, הדפסי אומנות, גלויות, כרטיסי רישום, כרזות, יומני שנה; מגזינים, כתבי עת, ספרים, עלונים, חוברות, עיתונים וקטלוגים בתחומים של חינוך, היסטוריה, טיולים, נסיעות, מקומות גיאוגרפים, דתות, מאמינים, ואירועים עכשוויים; מדבקות; אלבומי תמונות ומזכרות; חומרי כתיבה, דהיינו, עטים, עפרונות, סמנים, מחקים, מחדדי עיפרון; דבקים לשימוש ביתי; שקיות פלסטיק ושקיות קטנות דהיינו, מעטפות וכיסונים למטרות אריזה; תמונות; נייר, קרטון ומוצרים העשויים מחומרים אלה, דהיינו, לוחות פרסום מנייר, לוחות פרסום מקרטון, קופסאות קרטון, שלטי קרטון, קופסאות נייר, כרטיסי זיהוי מבוססי נייר, תגים מנייר, תיקים מבוססי נייר, שלטי נייר, דגלי נייר, מפיות שולחן מנייר, סרטי נייר ושקיות נייר; עזרי לימוד מודפסים וחומרי הוראה, למעט התקנים, בתחומים של חינוך, היסטוריה, טיולים, נסיעות, מקומות גיאוגרפים, דתות, מאמינים ואירועים עכשוויים; הנכללים כולם בסוג 16.Printed matters namely, almanacs, atlases, notebooks, index cards, greeting cards, art prints, postcards, note cards, posters, calendars; magazines, periodicals, books, leaflets, pamphlets, newsletters and catalogs in the fields of education, history, tours, travels, geographical places, religions, prayers, and current events; stickers; photograph and memento albums; writing materials; namely, pens, pencils, markers, erasers, pencil sharpeners; adhesives for stationary purposes; plastic bags and small bags, namely, wrappings and pouches for packaging purposes; photographs; paper, cardboard and goods made from these materials, namely, paper advertisement boards, cardboard advertisement boards, cardboard boxes, cardboard signs, paper boxes, paper-based identification cards, paper badges, paper-based files, paper signs, paper flags, paper table mats, paper ribbons and paper bags; printed teaching aids and instructional material, except apparatus, in the fields of education, history, tours, travels, geographical places, religions, prayers and current events; all included in class 16.
סוג: 39 (הובלה ואחסנה)Class: 39 (Transport and storage)
הזמנה של מקומות עבור נסיעה; ארגון מסעות טיולים והפלגות; ניהול של מסעות טיולים והפלגות; הובלה של מטיילים; הובלה אווירית; השכרה של כלי רכב; מידע תעבורתי; שירותי ארגון וניהול בתחום של מסעות טיולים; ביקור באתרים, דהיינו, ארגון מסעות טיולים באתרים עבור אחרים; ליווי של מטיילים; הובלה באמצעות אוטובוס; הובלה באמצעות מכונית; הובלה באמצעות מונית; שירותי נהגות; שירותי הדרכת טיולים; משלוח חבילה; הובלה מאובטחת של דברי ערך; תיווך הובלה; הזמנה של מקומות עבור נסיעות ונוסעים; שירותי הזמנה במונית; מידע תעבורתי, מידע בנוגע לנסיעה ומידע לגבי השכרת רכב; הזמנת רכב שכור; שירותי קבלת נוסעים מזוודה ומוצרים; הענקה של שירותי נסיעה באמצעות מכוניות, אוטובוסים או כרכרות; שירותי ייעוץ והכוונה בנוגע לשירותים הנזכרים לעיל; הנכללים כולם בסוג 39.Booking of seats for travel; arranging travel tours and cruises; organization of travel tours and cruises; transport of travelers; air transport; rental of vehicles; transportation information; arranging and conducting services in the field of travel tours; sightseeing, namely, conducting sightseeing travel tours for others; escorting of travelers; bus transport; car transport; taxi transport; chauffeur services; travel guide services; parcel delivery; guarded transport of valuables; transport brokerage; booking of seats for travels and passengers; taxi reservation services; transport, travel and vehicle rental information; vehicle rental reservation; passengers, baggage and goods check-in services; provision of shuttle services by cards, buses or coaches; consultancy and guiding services concerning the above-mentioned services; all included in class 39.
סוג: 41 (חינוך ובידור)Class: 41 (Education and entertainment)
שירותי חינוך, דהיינו, הענקת שיעורים, סמינרים, הרצאות, סדנאות; קורסים, שירותי הדרכה וחונכות בתחומים של חינוך, היסטוריה, טיולים, נסיעות, מקומות גיאוגרפים, דתות, מאמינים ואירועים עכשוויים; שירותי בידור מסוג של אירועים מוזיקליים, הופעות, משחקים בלשניים, סרטים חינוכיים; ארגון אירועי ספורט ותרבות קהילתיים; שירותי בידור מולטימדיה מסוג של שירותי הקלטה, הפקה ולאחר הפקה בתחומים של מוזיקה, ווידאו וסרטים; פרסום של יומני שנה, אטלסים, מחברות, מגזינים, דגלי נייר, כרטיסי אינדקס, כרטיסי ברכה, כתבי עת, הדפסי אומנות, גלויות, כרטיסי רישום, כרזות, ספרים, עלונים, חוברות, עיתונים, מאמרים, יומני שנה, קטלוגים ומדבקות; פרסום של פרסומות אלקטרוניות; שירותי ייעוץ ומידע המתייחסים לחינוך או בידור; ארגון וניהול של תערוכות, תצוגות ותצוגות אינטראקטיביות; הנכללים כולם בסוג 41.Education services, namely, providing classes, seminars, lectures, workshops, courses, tutoring and mentoring services in the fields of education, history, tours, travels, geographical places, religions, prayers and current events; entertainment in the nature of musical events, performances, linguistic games, educational films; organizing community sporting and cultural events; multimedia entertainment services in the nature of recording, production and post-production services in the fields of music, video and films; publication of almanacs, atlases, notebooks, magazines, paper flags, index cards, greeting cards, periodicals, art prints, postcards, note cards, posters, books, leaflets, pamphlets, newsletters, reviews, calendars, catalogs and stickers; publications of electronic advertisements; consultation and information services relating to education or entertainment; conducting and handling of exhibitions, displays and interactive exhibits; all included in class 41.
בעליםOwners
BFP International, Inc.
5800 E Skelly Drive, Suite 900, Tulsa, 74135-6423, Oklahoma, U.S.A.
(Oklahoma Corporation)
המען למסירת הודעותAddress for Service
וולף, ברגמן וגולרWolff, Bregman and Goller
גנים טכנולוגיים בנין 98 מלחה, ת.ד. 1352, ירושלים, ישראלTechnology Park Malha, Bldg 98, P.O.B. 1352, Jerusalem, Israel