הסבר אודות רישום סימן מסחרי עורך דין גיא אופיר מסביר אודות רישום סימן רשום

AtiK - 272372

AtiK
מספר סימן272372Trademark No.
תאריך הגשה11/02/2015Application Date
סחורות/שירותיםGoods/Services
סוג: 35 (פרסומת ומסחר)Class: 35 (Advertising and commerce)
אלקטרוניקה.Electronics.
בעליםOwners
Atik Electronics
Bethlehem, Palestinian Authority
המען למסירת הודעותAddress for Service
איהאב חזבון, עו"דIhab Hazboun, Adv
הלל 24 קומה 1, ירושלים, 9458124, ישראלHillel 24 Floor 1, Jerusalem, 9458124, Israel