הסבר אודות רישום סימן מסחרי עורך דין גיא אופיר מסביר אודות רישום סימן רשום

Aleph.Bet - 268573

Aleph.Bet
מספר סימן268573Trademark No.
תאריך הגשה30/09/2014Application Date
סחורות/שירותיםGoods/Services
סוג: 9 (מכשירי מדע, חשמל, מחשבים)Class: 9 (Scientific, electric apparatus, computers)
תוכנה הניתנת להורדה בדמות אפליקציית מובייל למידע חינוכי, הדרכות וימי עיון עסקיים ומקצועיים; תוכנה הניתנת להורדה בתחום מידע חינוכי עסקי ומקצועי, הדרכות וימי עיון; הנכללים כולם בסוג 9Downloadable software in the nature of a mobile application for business and professional educational information, training and seminars; downloadable software in the field of business and professional educational information, training and seminars; all included in class 9
סוג: 41 (חינוך ובידור)Class: 41 (Education and entertainment)
ארגון, מתן חסות ואירוח של ימי עיון, מצגות וקבוצות דיון בתחום של הכשרה עסקית, ייעוץ עסקי, חינוך מקצועי, פיתוח עסקי, ונטוורקינג עסקי ומקצועי; ארגון וניהול אירועים באינטרנט, לרבות פגישות וירטואליות, ימי עיון וסמינרים מקוונים, כולם בתחום של הכשרה עסקית, ייעוץ עסקי, חינוך מקצועי, פיתוח עסקי, ונטוורקינג עסקי ומקצועי; הנכללים כולם בסוג 41Arranging, sponsoring and hosting seminars, presentations and discussion groups in the fields of business training, business consulting, professional education, business development, and business and professional networking; organizing and conducting online events including virtual meetings, seminars and webinars, all in the fields of business training, business consulting, professional education, business development, and business and professional networking; all included in class 41
בעליםOwners
אלף א.ש. חברה לניהול בע"מAleph ES Management Company LTD
רוטשילד 32, ת.ד. 29179, תל אביב-יפו, 6129101, ישראל32 Rotschild Blvd., P.O.B. 29179, Tel Aviv, 6129101, Israel
חברה בע"מ
המען למסירת הודעותAddress for Service
עדין - ליס, עו"דAdin-Liss, Advs.
דרך מנחם בגין 148, תל אביב, 6492104, ישראל148 Menachem Begin, Tel Aviv, 6492104, Israel