הסבר אודות רישום סימן מסחרי עורך דין גיא אופיר מסביר אודות רישום סימן רשום

ARAZIM - 234067

ARAZIM
מספר סימן234067Trademark No.
תאריך הגשה02/12/2010Application Date
תאריך תום תוקף02/12/2020Expiration Date
סחורות/שירותיםGoods/Services
סוג: 35 (פרסומת ומסחר)Class: 35 (Advertising and commerce)
ניהול וקידום עסקי נדל"ן.Management and advancement of real estate.
סוג: 36 (ביטוח ומימון)Class: 36 (Insurance and financing)
שירותי ועסקי נדל"ן.Real estate affairs and services.
סוג: 37 (בינוי ותיקון)Class: 37 (Building and repair)
שירותי בנייה.Construction services.
בעליםOwners
ארזים (ג.י.א.) בע"מArazim (g.y.a.) Ltd.
עומרים 9 פארק תעשיה עומר, עמר, 84965, ישראל9 Omarim St. Industry Park Omer, Omer, 84965, Israel
חברה פרטית
המען למסירת הודעותAddress for Service
ליאור דגן, עו"דLior Dagan, Adv.
שד' שאול המלך 35, בית אמריקה, תל אביב, 61181, ישראל35 Shaul Hamelech Blvd., Beit America, Tel Aviv, Israel
יומן שינויים / Changes Log
תאריך האירועמהותתיאור בעבריתתיאור בלועזיתתאריך פרסום
27/03/2012מינוי מיופה כוחליאור דגן, עו"דLior Dagan, Adv.
13/08/2012קובל30/08/2012
04/12/2012רישום31/12/2012