הסבר אודות רישום סימן מסחרי עורך דין גיא אופיר מסביר אודות רישום סימן רשום

ACTIVE MOLDING SYSTEMS - 290145

ACTIVE MOLDING SYSTEMS... ACTIVE MOLDING SYSTE
מספר סימן290145Trademark No.
תאריך הגשה06/12/2016Application Date
סחורות/שירותיםGoods/Services
סוג: 9 (מכשירי מדע, חשמל, מחשבים)Class: 9 (Scientific, electric apparatus, computers)
תוכנה לסריקת וניתוח כף הרגל; הנכללים כולם בסוג 9.Software for scanning and analysis the foot; all included in class 9.
סוג: 10 (מכשירים רפואיים)Class: 10 (Medical apparatus)
מכשירים לסריקת כף הרגל; הנכללים כולם בסוג 10.machines for scanning the foot; all included in class 10.
סוג: 28 (משחקים, צרכי התעמלות)Class: 28 (משחקים, צרכי התעמלות)
מוצרי ספורט, בריאות ואיכות חיים; הנכללים כולם בסוג 28.Products for sports, health and well-being; all included in class 28.
בעליםOwners
אקטיב מולדינג סיסטמס בע"מACTIVE MOLDING SYSTEMS LTD
אחד העם 25, נתניה, 4241049, ישראל25 Ahad Ha'am Street, Netanya, 4241049, Israel
חברה פרטית
המען למסירת הודעותAddress for Service
ד"ר וב ושות', עורכי פטנטיםDr. Webb & Co,Patent Attorneys
רחוב פקריס 3, ת.ד. 2189, רחובות, 76121, ישראל3 Pekeris Street, P.O.B. 2189, Rehovot, 76121, Israel