הסבר אודות רישום סימן מסחרי עורך דין גיא אופיר מסביר אודות רישום סימן רשום

A VENUE GARDEN - 267768

A VENUE GARDEN
מספר סימן267768Trademark No.
תאריך הגשה20/08/2014Application Date
סחורות/שירותיםGoods/Services
סוג: 24 (אריגים)Class: 24 (Textiles)
אריגים ומוצרי אריגה, שאינם נכללים בסוגים אחרים; מצעי מיטה, מגבות, שמיכות, וילונות, כיסויי שולחן, כל הטובין הנ"ל עשויים מחמרי טקסטיל.Textiles and textile goods, not included in other classes; bed lines, towels, blankets, curtains, table covers, all the aforesaid goods made of textile materials.
בעליםOwners
מנהטן - אריגי עמר בע"מManhattan Arige Amar Ltd.
מזרחי 8, תל אביב, ישראלMizrachi 8 St., Tel-Aviv, Israel
המען למסירת הודעותAddress for Service
עו"ד דורון תמירdoron tamir
מנחם בגין 48, תל אביב, 66180, ישראל48 Menchem Begin Road, Tel-Aviv, 66180, Israel