הסבר אודות רישום סימן מסחרי עורך דין גיא אופיר מסביר אודות רישום סימן רשום

A - 290152

A
מספר סימן290152Trademark No.
תאריך הגשה06/12/2016Application Date
סחורות/שירותיםGoods/Services
סוג: 42 (שרותים מדעיים וטכנולוגיים)Class: 42 (Scientific and technological services)
שירותי מתן מידע וייעוץ הנוגעים לפיתוח טכנולוגי, המסופקים באמצעות מאגרי נתונים בלתי מקוונים או מקוונים (ON-LINE) או באמצעות האינטרנט או באמצעות רשתות דומות לתקשורת המונית; הפעלת אתרי אינטרנט המציגים מידע בתחומים של תרבות, בידור, פנאי או חינוך; פיתוח ועיצוב של תוכנות ומוצרים טכנולוגיים, כגון אפליקציות, אתרי אינטרנט ופלטפורמות אינטרנט; הנכללים כולם בסוג 42Provision of information and consultancy services relating to technological development, provided through offline or online computer databases or through the internet or through similar mass media networks; Provision of websites featuring information in the fields of culture, entertainment, leisure or education; Development and design of software and technological products, namely, mobile applications, websites and online platforms; all included in class 42.
בעליםOwners
סי-יא ונצ'ורס בע"מSeeya Ventures Ltd.
שגאל מרק 11, תל אביב-יפו, 6967223, ישראל11 Marc Chagal, Tel-Aviv, 6967223, Israel
חברה פרטית מוגבלת
המען למסירת הודעותAddress for Service
דרורי-וירז'נסקי-אורלנד עו"דDrori-Werzansky-Orland & Co.
רח' בר כוכבא 23 (V Tower), בני ברק, 5126002, ישראל23 Bar Kochva St., Bnei Barak, 5126002, Israel