הסבר אודות רישום סימן מסחרי עורך דין גיא אופיר מסביר אודות רישום סימן רשום

27 Minerals - 279997

27 Minerals
מספר סימן279997Trademark No.
תאריך הגשה16/11/2015Application Date
סחורות/שירותיםGoods/Services
סוג: 3 (תכשירי ניקוי, קוסמטיקה)Class: 3 (Cleaning preparations, cosmetics)
סבונים; בשמים, תכשירי קוסמטיקה ותרחיצים לשיער; הנכללים כולם בסוג 3.Soaps ; Perfumes , cosmetics and hair lotions, all included in class 3
בעליםOwners
מרום אפ. ג'י. פי. יצור יבוא ושיווק בע"מMAROM F. G. P. MANUFACTURING IMPORT & MARKETING LTD
רח' הזיומה 3א', כפר סבא, ישראל3a Haziyuma St., Kfar Saba, Israel
חברה פרטית
המען למסירת הודעותAddress for Service
דרורי-וירז'נסקי-אורלנד עו"דDrori-Werzansky-Orland & Co.
רח' בר כוכבא 23 (V Tower), בני ברק, 5126002, ישראל23 Bar Kochva St., Bnei Barak, 5126002, Israel