הסבר אודות רישום סימן מסחרי עורך דין גיא אופיר מסביר אודות רישום סימן רשום

... ULTIMA Home brands c - 280450

... ULTIMA Home brands c
מספר סימן280450Trademark No.
תאריך הגשה02/12/2015Application Date
סחורות/שירותיםGoods/Services
סוג: 20 (רהיטים)Class: 20 (Furniture)
רהיטים, מראות, מסגרות לתמונות, טובין (שאינם נכללים בסוגים אחרים) העשויים מעץ, שעם, סוף, קנים, נצרים, קרן, עצם, שנהב, עצם לוויתן, צדף, ענבר, אם הפנינה, מירשאום, ותחליפים לחומרים אלו או מפלסטיק ; הנכללים כולם בסוג 20Furniture, mirrors, picture frames; goods (not included in other classes) of wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum and substitutes for all these materials, or of plastics ; all included in class 20
בעליםOwners
אלטון שיווק והשקעות (א.ש.ד) בע"מAlton marketing & investments (O.S.D) Ltd
שרה ושמואל גוטהילף 1, רחובות, ישראלsara and shmuel gothelf 1, REHOVOT, Israel
חברה פרטית
המען למסירת הודעותAddress for Service
אלעד חלפון, עו"דelad halfon, Adv
בית אמות משפט, שאול המלך 8, תל אביב יפו, תל אביב, 6473307, ישראלBeit Amot Mishpat, 8 Shaul Hamelech Boulevard, TEL AVIV - YAFO, 6473307, Israel