הסבר אודות רישום סימן מסחרי עורך דין גיא אופיר מסביר אודות רישום סימן רשום

... Tactical Zone www.tz - 241511

... Tactical Zone www.tz
מספר סימן241511Trademark No.
תאריך הגשה10/10/2011Application Date
תאריך תום תוקף10/10/2021Expiration Date
סחורות/שירותיםGoods/Services
סוג: 28 (משחקים, צרכי התעמלות)Class: 28 (משחקים, צרכי התעמלות)
רובי פיינטבול, תחמושת כדורי צבע לרובי פיינטבול.Paintball guns, paintball ammunition for paintball guns.
סוג: 41 (חינוך ובידור)Class: 41 (Education and entertainment)
אימונים והדרכות עבור משחק הפיינטבול, אספקת מתקנים עבור משחק הפיינטבול.Training and guides for paintball game, providing facilities for playing paintball games.
בעליםOwners
רון אלמליחRon Elmaliach
ער אציל 10, חדרה, 38244, ישראלAr Azil 10, Hadera, 38244, Israel
המען למסירת הודעותAddress for Service
עו"ד מיכל דמסקיMichal Damsky Adv.
מרכז עזריאלי, מגדל משולש קומה 39, תל אביב, 67023, ישראלAzrieli center, Triangular Tower 39th fl, Tel Aviv, 67023, Israel
יומן שינויים / Changes Log
תאריך האירועמהותתיאור בעבריתתיאור בלועזיתתאריך פרסום
27/08/2013נמחק - הוזנח
03/09/2013קובל30/09/2013
02/01/2014רישום30/01/2014