הסבר אודות רישום סימן מסחרי עורך דין גיא אופיר מסביר אודות רישום סימן רשום

... RED SWAN seeing the - 277686

... RED SWAN seeing the
מספר סימן277686Trademark No.
תאריך הגשה27/08/2015Application Date
סחורות/שירותיםGoods/Services
סוג: 5 (תכשירי רוקחות)Class: 5 (Pharmaceutical preparations)
צמחי מרפא; תרופות על בסיס צמחי-מרפא; קרמים על בסיס צמחי-מרפא לצרכים רפואיים; תרסיסים על בסיס צמחי-מרפא לצרכים רפואיים; תמציות צמחי-מרפא רפואיות; חליטות תרופתיות מצמחי-מרפא לצרכים רפואיים; צמחי-מרפא תרופתיים מיובשים או משומרים; תמציות צמחים ועשבים לצרכים רפואיים; תכשירים רפואיים לפצעים; תרופות וחומרי רוקחות לטיפול בעור וברקמות פגועות; תכשירים לעצירת דימום; נוגדי זיהומים; תכשירים נוגדי זיהומים עוריים; משחות ריפוי; תרחיצי עור רפואיים; תכשירים להקלת כאב.Medicinal herbs; herbal remedies; herbal creams for medical purposes; herbal sprays for medical purposes; medicinal herbal extracts; medicinal herbal infusions; medicinal herbs in dried or preserved form; plant and herb extracts for medicinal purposes; pharmaceutical preparations for wounds; pharmaceutical preparations and substances for the treatment of damaged skin and tissue; styptic preparations; anti-infectives; anti-dermoinfectives; liniments; pharmaceutical lotions for the skin; pain relief preparations.
סוג: 44 (שרותים רפואיים)Class: 44 (Medical services)
שירותי בית מרפא; שירותי מרפאת בריאות; מרפאת רפואה טבעית; מרפאה לטיפול טבעי; שירותי טיפול רפואי; שירותי טיפול רפואי המסופקים ע"י מרפאות; שירותי טיפול רפואי המסופקים ע"י מקומות מרפא; שירותי אבחון מחלות; שירותי אבחון רפואי; הכוונה וייעוץ לגבי סגנון חיים לצרכים רפואיים; ייעוץ בענייני תזונה; שירותי רפלקסולוגיה; ריפוי באמצעים פיסיים; שיקום גופני. הכנה וניפוק של תרופות; הכנה וניפוק של תרופות על בסיס צמחי-מרפא; הכנה וניפוק של תכשירים רפואיים לפצעים.Medical clinic sevices; health clinic sevices; natural medicine clinic; natural therapy clinic; medical treatment services; medical treatment services provided by clinics; medical treatment services provided by a health spa; disease diagnosis services; medical diagnostic services; lifestyle counselling and consultancy for medical purposes; nutrition counselling; reflexology services; physical therapy; physical rehabilitation; preparation and dispensing of medication; preparation and dispensing of herbal remedies; preparation and dispensing of pharmaceutical preparations for wounds.
בעליםOwners
ברבור אדום בע"מRED SWAN LTD
קוסובסקי 26, תל אביב, 6291058, ישראל26 Kosovsky St., TEL AVIV - YAFO, 6291058, Israel
חברה פרטית
המען למסירת הודעותAddress for Service
בוסתנאי, עורכי-דיןBustanai, Law Offices
מגדל הפלטינום, רח' הארבעה 21, תל אביב, 64739, ישראלThe Platinum Tower, 21 Haarbaa St., Tel Aviv, 64739, Israel
יומן שינויים / Changes Log
תאריך האירועמהותתיאור בעבריתתיאור בלועזיתתאריך פרסום
31/08/2015קובל