הסבר אודות רישום סימן מסחרי עורך דין גיא אופיר מסביר אודות רישום סימן רשום

... K BAB Original Taste - 252578

... K BAB Original Taste
מספר סימן252578Trademark No.
תאריך הגשה14/01/2013Application Date
תאריך תום תוקף14/01/2023Expiration Date
סחורות/שירותיםGoods/Services
סוג: 43 (הספקת מזון ומשקה)Class: 43 (Providing food and drink)
הספקת מזון ומשקה.Providing food and drink.
בעליםOwners
ה.י.ח - טעם גלילי בע"מH.Y.H - Galilee Taste Ltd.
ראמה, ישראלRama, Israel
חברה פרטית
המען למסירת הודעותAddress for Service
מרואן מויס, עו"דMarwan Mwais, Adv.
ת.ד. 233, ראמה, 30055, ישראלP.O.B. 233, Rama, 30055, Israel
יומן שינויים / Changes Log
תאריך האירועמהותתיאור בעבריתתיאור בלועזיתתאריך פרסום
16/01/2013קובל31/01/2013
06/05/2013רישום30/05/2013