הסבר אודות רישום סימן מסחרי עורך דין גיא אופיר מסביר אודות רישום סימן רשום

... Colmex Pro- Trading - 285151

... Colmex Pro- Trading
מספר סימן285151Trademark No.
תאריך הגשה22/05/2016Application Date
סחורות/שירותיםGoods/Services
סוג: 36 (ביטוח ומימון)Class: 36 (Insurance and financing)
ביטוח; עסקי מימון; עסקי כספים; עסקי נכסי דלא ניידי; הנכללים כולם בסוג 36.Insurance; financial affairs; monetary affairs; real estate affairs; all included in class 36.
תנאים/הודעותConditions/Disclaimers
הסימן מוגבל לצבעים לבן-שחור-כתום הנראים בסימן.The mark is limited to the colour/s as shown in the mark: white-black-orange
בעליםOwners
ט'י ג'י אל קולמקס שוקי הון בע"מTGL Colmex xapital markets LTD
דרך אם המושבות 94 פארק עופר, ת.ד. 4011, פתח תקוה, 49709602, ישראלE'm Ha'mosavot Road 94' Offer park, P.O.B. 4011, Petah Tiqwa, 49709602, Israel
חברה פרטית
המען למסירת הודעותAddress for Service
עו"ד דוד ביטוןDavid Bitton Adv.
ז'בוטינסקי 35, רמת גן, 5251108, ישראל35 jabotinski, RAMAT GAN, 5251108, Israel