הסבר אודות רישום סימן מסחרי עורך דין גיא אופיר מסביר אודות רישום סימן רשום

... ADORE TAPE QUALITY P - 256356

... ADORE TAPE QUALITY P
מספר סימן256356Trademark No.
תאריך הגשה03/06/2013Application Date
סחורות/שירותיםGoods/Services
סוג: 25 (דברי הלבשה)Class: 25 (Clothing)
דברי הלבשה, הנעלה וכיסויי ראש.Clothes, shoes, and hats.
בעליםOwners
א.ל. 1 אופנה בע"מA. L. 1 Fashion LTD
קרית מטלון, ת.ד. 7142, פתח תקוה, ישראלKiryat Matalon, P.O.B. 7142, Petah Tikva, Israel
חברה פרטית
המען למסירת הודעותAddress for Service
יונה צ. וינדר, עו"דYona Z. Winder, Adv.
רח' ז'בוטינסקי 155, רמת גן, 52575, ישראל155 Zabutinsky Atreet, Ramat Gan, 52575, Israel
יומן שינויים / Changes Log
תאריך האירועמהותתיאור בעבריתתיאור בלועזיתתאריך פרסום
29/06/2015נמחק - הוזנח