הסבר אודות רישום סימן מסחרי עורך דין גיא אופיר מסביר אודות רישום סימן רשום

75685

מספר סימן75685Trademark No.
תאריך הגשה15/03/1990Application Date
סחורות/שירותיםGoods/Services
סוג: 9 (מכשירי מדע, חשמל, מחשבים)Class: 9 (Scientific, electric apparatus, computers)
תוכנות מחשב הנכללות בסוג 9 ומערכות ממוחשבות.Computer software included in class 9 and computerized systems.
בעליםOwners
כשדים מערכות תוכנה בע"מCASDIM SOFTWARE SYSTEMS LTD.
קרית אריה, פתח תקוה, ישראלKiryat Arieh, Petah Tikva, Israel
המען למסירת הודעותAddress for Service
זליגסון גבריאלי ושות'Seligsohn Gabrieli & Co.
יבנה 31, ת.ד. 1426, תל אביב-יפו, 61013, ישראל31 Yavne Street, P.O.B. 1426, Tel Aviv, 61013, Israel
יומן שינויים / Changes Log
תאריך האירועמהותתיאור בעבריתתיאור בלועזיתתאריך פרסום
01/12/1992קובל
31/01/1993קובל01/01/1993
31/01/1993קובל01/01/1993
23/05/1993רישום01/06/1993
13/03/1997חידוש התוקף01/05/1997
29/03/2011אי תשלום חידוש31/03/2011
25/09/2011נמחק מסיבת אי תשלום חידוש27/09/2011