הסבר אודות רישום סימן מסחרי עורך דין גיא אופיר מסביר אודות רישום סימן רשום

260146

מספר סימן260146Trademark No.
תאריך הגשה23/10/2013Application Date
סחורות/שירותיםGoods/Services
סוג: 16 (נייר וצרכי נייר)Class: 16 (Paper and paper goods)
תמונות איקוניםpictures and Icons
בעליםOwners
ג'סאן קופטיGassan kobty
ירושלים, ישראלירושלים, ישראל
המען למסירת הודעותAddress for Service
עו"ד וסים דכוורwaseem dakwar. adv
המלך ג'ורג' 14, ת.ד. 31078, ירושלים, 91310, ישראלking george st. 14, P.O.B. 31078, Jerusalem, 91310, Israel
יומן שינויים / Changes Log
תאריך האירועמהותתיאור בעבריתתיאור בלועזיתתאריך פרסום
29/06/2015נמחק - הוזנח