הסבר אודות רישום סימן מסחרי עורך דין גיא אופיר מסביר אודות רישום סימן רשום

239975

מספר סימן239975Trademark No.
תאריך הגשה09/08/2011Application Date
סחורות/שירותיםGoods/Services
סוג: 41 (חינוך ובידור)Class: 41 (Education and entertainment)
חינוך ותרבות; הנכללים כולם בסוג 41.
סוג: 43 (הספקת מזון ומשקה)Class: 43 (Providing food and drink)
הארחה; הנכללים כולם בסוג 43.
בעליםOwners
קוסטודיה די טרה סנטהCustodia di Terra Santa
רח' סנט פרנסיס מס' 1, ת.ד. 186, ירושלים, 91001, ישראלרח' סנט פרנסיס מס' 1, P.O.B. 186, ירושלים, 91001, ישראל
המען למסירת הודעותAddress for Service
עו"ד פריד ג'ובראןMr. Farid Jubran
רח' סנט פרנסיס מס' 1, ת.ד. 186, ירושלים, 91001, ישראלSt Saviour's Monastery, P.O.B. 186, Jerusalem, 91001, Israel
יומן שינויים / Changes Log
תאריך האירועמהותתיאור בעבריתתיאור בלועזיתתאריך פרסום
13/06/2013נמחק - הוזנח