הסבר אודות רישום סימן מסחרי עורך דין גיא אופיר מסביר אודות רישום סימן רשום

בורגר קינג - 89281

בורגר קינג
מספר סימן89281Trademark No.
תאריך הגשה15/10/1993Application Date
תאריך תום תוקף15/10/2024Expiration Date
סחורות/שירותיםGoods/Services
סוג: 29 (בשר, דגים, חלב, שימורים)Class: 29 (Meat, fish, milk, preserves)
כל הטובין הנכללים בסוג 29.All goods included in class 29.
תנאים/הודעותConditions/Disclaimers
רישום סימן מסחר זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילה בורגר אלא בהרכב הסימן.Registration of this trade mark shall give no right to the exclusive use of the word בורגר but in the combination of the mark.
בעליםOwners
BURGER KING CORPORATION
5505 Blue Lagoon Drive, Miami, Florida, 33126, U.S.A.
(Florida Corporation)
המען למסירת הודעותAddress for Service
דר' אייל ברסלר, עו"פDr Eyal Bressler, Patent Attorney
בית לזרום, רחוב תובל 11, רמת גן, 52522, ישראלLazrom House, 11 Tuval Street, Ramt Gan, 52522, Israel
יומן שינויים / Changes Log
תאריך האירועמהותתיאור בעבריתתיאור בלועזיתתאריך פרסום
04/07/1995קובל
29/09/1995קובל01/09/1995
04/01/1996רישום01/02/1996
16/10/2000חידוש התוקף01/11/2000
16/10/2012מינוי מיופה כוחדר' אייל ברסלר, עו"פDr Eyal Bressler, Patent Attorney
16/10/2012ביטול מיופה כוחהרצוג, פוקס, נאמן ושות', עו"דHerzog, Fox, Neeman & Co., Adv.
21/10/2014חידוש התוקף30/10/2014
09/02/2015רישום רשותBurger King Europe GmbH26/02/2015
09/02/2015רישום רשותרסטורנט אינווסטמנטס 1 (2014) בע"מRestaurant Investments 1 (2014) Ltd.26/02/2015