הסבר אודות רישום סימן מסחרי עורך דין גיא אופיר מסביר אודות רישום סימן רשום

روتانا - 290185

روتاناoriginal star rotana
מספר סימן290185Trademark No.
תאריך הגשה08/12/2016Application Date
סחורות/שירותיםGoods/Services
סוג: 34 (צרכי מעשנים)Class: 34 (Smokers' articles)
טבק; צרכי מעשנים; גפרורים; הנכללים כולם בסוג 34.Tobacco; smokers’ articles; matches; all included in class 34.
תנאים/הודעותConditions/Disclaimers
הסימן מוגבל לצבעים אדום ,צהוב,שחור,כחול הנראים בסימן.The mark is limited to the colour/s as shown in the mark: red,yellow,black,blue
בעליםOwners
רותאנא טבק ונרגילות בע"מRotana tobacco &hookahs ltd
ראשי, עראבה, 3081200, ישראלrashe, Arrabe, 3081200, Israel
חברה פרטית
המען למסירת הודעותAddress for Service
נעאמנה עומר עו"דomar naamni adv
אלח'לה, ת.ד. 6, עראבה, 3081200, ישראלArrabe, Israel