הסבר אודות רישום סימן מסחרי עורך דין גיא אופיר מסביר אודות רישום סימן רשום

بن النخلة - 223694

بن النخلة
מספר סימן223694Trademark No.
תאריך הגשה10/09/2009Application Date
תאריך תום תוקף10/09/2019Expiration Date
סחורות/שירותיםGoods/Services
סוג: 30 (דברי מאפה)Class: 30 (Pastry)
מוצרי קפה; הנכללים בסוג 30.Coffee products; included in class 30.
בעליםOwners
קפה אלנח'לה = בני רפיק נח'לה בע"מEl Nakhleh = Rafik Nakhleh Sons Ltd.
אזור התעשייה, ת.ד. 190, שפרעם, 20200, ישראלP.O.B. 190, Shfaram, 20200, Israel
המען למסירת הודעותAddress for Service
אליאס אבו זלף, עו"דElias Abozalaf, Adv.
רח' השיח' אמין טריף, ת.ד. 488, שפרעם, ישראלShech Amin Tarif St., P.O.B. 488, Shfaram, Israel
יומן שינויים / Changes Log
תאריך האירועמהותתיאור בעבריתתיאור בלועזיתתאריך פרסום
27/10/2009שינוי סימן מ
28/10/2009שינוי סימן מ
28/10/2009שינוי סימן מ
23/05/2011קובל31/05/2011
07/09/2011רישום27/09/2011