הסבר אודות רישום סימן מסחרי עורך דין גיא אופיר מסביר אודות רישום סימן רשום

תלתנית - 163027

תלתנית
מספר סימן163027Trademark No.
תאריך הגשה27/02/2003Application Date
תאריך תום תוקף27/02/2023Expiration Date
סחורות/שירותיםGoods/Services
סוג: 39 (הובלה ואחסנה)Class: 39 (Transport and storage)
הפלגות צ'רטר ופלוטילות; הנכללים כולם בסוג 39.Charter cruises & flotillas; all included in class 39.
בעליםOwners
תלתנית ייעוץ לשירותים והשקעות בע"מTiltanit Services & Investments Counselling Ltd.
רחוב נחלת בנימין 28, תל אביב, ישראל28 Nahalat Binyamin Street, Tel Aviv, Israel
המען למסירת הודעותAddress for Service
יהונתן צבי-אריה נח, עו"דJonathan Tsvei- Arieh Noach, Advs.
רחוב יפו 68, ירושלים, 94341, ישראל68 Jaffa Street, P.O.B. 7972, Jerusalem, 94341, Israel
יומן שינויים / Changes Log
תאריך האירועמהותתיאור בעבריתתיאור בלועזיתתאריך פרסום
23/07/2003קובל
31/10/2003קובל01/10/2003
03/02/2004רישום01/03/2004
05/02/2013חידוש התוקף28/02/2013