הסבר אודות רישום סימן מסחרי עורך דין גיא אופיר מסביר אודות רישום סימן רשום

תוכנית הפינוקים - 290125

תוכנית הפינוקיםתוכנית הפינוקים
מספר סימן290125Trademark No.
תאריך הגשה05/12/2016Application Date
סחורות/שירותיםGoods/Services
סוג: 9 (מכשירי מדע, חשמל, מחשבים)Class: 9 (Scientific, electric apparatus, computers)
כרטיסים אלקטרוניים, כרטיסים מגנטיים, וכן כרטיסי חיוב וכרטיסי אשראי מכל סוג שהוא, תוכנות מחשב ואפליקציות לשימוש במכשירים דיגיטליים אלקטרוניים ניידים ומוצרי אלקטרוניקה אחרים, לרבות לצורך ארנק דיגיטלי, עוזרים דיגיטליים אישיים וביצוע העברות כספיות ותשלומים; הנכללים כולם בסוג 9.Electronic cards, magnetic cards, as well as any kind of debit card or credit card, computer software and application for mobile, digital, electronic or other portable or hand held electronic devices, including digital wallets, personal digital assistants, and affecting financial transfers and payments; all included in class 9.
סוג: 35 (פרסומת ומסחר)Class: 35 (Advertising and commerce)
טיפול בעסקים, וכן תכניות נאמנות ופרסומות, שירותי קידום מכירות סחורות ושירותים, שיווק וקידום, עיצוב, יצירה, הכנה, הפקה והפצה של פרסומות וחומר פרסומי, ניהול תכוניות שימור צרכנים; הנכללים כולם בסוג 35.Business management, as well as incentive rewards programs to promote the sale of goods and services, advertising, marketing and promotion services, design, creation, preparation, production and dissemination of advertisements and advertising material, consumer loyalty programs management; all included in class 35.
סוג: 36 (ביטוח ומימון)Class: 36 (Insurance and financing)
שירותי בנקאות ומימון לרבות שירותי כרטיס אשראי, שירותים פיננסיים ושירותי עסקאות פיננסיות, שירותי תשלום, אספקת עסקאות מסחריות מאובטחות, שירותי כרטיסי חיוב ואשראי, שירותי תשלום אלקטרוני; הנכללים כולם בסוג 36.Banking and financing services, including credit card services, financial services and financial transactions services, payment services, provision of secure commercial transactions, debit card and credit card services, electronic payment services; all included in class 36.
סוג: 42 (שרותים מדעיים וטכנולוגיים)Class: 42 (Scientific and technological services)
שירותים טכנולוגיים ומחקר ועיצוב הנוגעים לתוכנות מחשב ואפליקציות למכשירים דיגיטליים אלקטרוניים ניידים ומוצרי אלקטרוניקה אחרים, עיצוב ופיתוח של תוכנות מחשב ואפליקציות למכשירים ניידים, אספקת מידע על חומרת ותוכנת מחשב באינטרנט, שירותי יצירת עיצוב ותחזוקת אתרי מסחר באינטרנט, שירותי ספקי שירות יישומים (ASP); הנכללים כולם בסוג 42.Technological services and research and design relating to computer software and application for mobile, digital, electronic portable or hand held electronic devices or other electronic devices, design and development of computer software and mobile applications, providing computer hardware and software information online, website creation, design and maintenance services, application service provider (ASP) services; all included in class 42.
בעליםOwners
לאומי קארד בע"מLeumi Card Ltd.
רחוב בן גוריון 11, בני ברק, 51260, ישראל11 Ben Gurion Street, Bnei Brak, 51260, Israel
המען למסירת הודעותAddress for Service
תדמור ושות' יובל לוי ושות', עו"דTadmor & Co.Yuval Levy & Co., Advs.
מרכז עזריאל 5, המגדל המרובע, קומה 34, תל אביב, 6701101, דרך מנחם בגין 132, ישראל5 Azrieli Center, The Square Tower, 34 th Floor, Tel Aviv, 6701101, 132 Begin Road, Israel