הסבר אודות רישום סימן מסחרי עורך דין גיא אופיר מסביר אודות רישום סימן רשום

שתים סוכר - 243323

שתים סוכר
מספר סימן243323Trademark No.
תאריך הגשה20/12/2011Application Date
תאריך תום תוקף20/12/2021Expiration Date
סחורות/שירותיםGoods/Services
סוג: 43 (הספקת מזון ומשקה)Class: 43 (Providing food and drink)
בית קפה; מסעדה; הנכללים כולם בסוג 43.Coffee house; restaurants; all included in class 43.
בעליםOwners
מיכאל שורטschwart -michael
קדימה 1, חיפה, ישראל1 Kadima St., haifa, Israel
המען למסירת הודעותAddress for Service
אורן אוזן, עורך דיןOREN UZAN, ADV.
דרך העצמאות 82, קומה 2, חיפה, 3303403, ישראל82 Ha`atzma`ut St., Haifa, Israel
יומן שינויים / Changes Log
תאריך האירועמהותתיאור בעבריתתיאור בלועזיתתאריך פרסום
11/09/2013קובל30/09/2013
02/01/2014רישום30/01/2014