הסבר אודות רישום סימן מסחרי עורך דין גיא אופיר מסביר אודות רישום סימן רשום

שמים כחולים - 107333

שמים כחוליםCIEL BLEU
מספר סימן107333Trademark No.
תאריך הגשה05/09/1996Application Date
סחורות/שירותיםGoods/Services
סוג: 42 (שרותים מדעיים וטכנולוגיים)Class: 42 (Scientific and technological services)
שירותי מסעדה.Restaurant services.
תנאים/הודעותConditions/Disclaimers
רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים מסעדה, כחולים, RESTAURANT ו-BLEU אלא בהרכב הסימן.Registration of this mark shall give no right to the exclusive use of the words RESTAURANT, BLEU, מסעדה and כחולים but in the combination of the mark.
בעליםOwners
ראובן אקוקהREOVEN AKOKA
רמת גן, ישראלRamat Gan, Israel
שמעון אקוקהSHIMON AKOKA
בת ים, ישראלBat Yam, Israel
המען למסירת הודעותAddress for Service
משה אזולאי, עו"דMoshe Azoulay, Adv.
רחוב שינקין 74, תל אביב, 65223, ישראל74 Sheinkin Street, Tel Aviv, 65223, Israel
יומן שינויים / Changes Log
תאריך האירועמהותתיאור בעבריתתיאור בלועזיתתאריך פרסום
28/10/1997קובל
31/12/1997קובל01/12/1997
05/04/1998רישום01/05/1998
05/09/2003אי תשלום חידוש01/10/2003
05/03/2004נמחק מסיבת אי תשלום חידוש01/04/2004