הסבר אודות רישום סימן מסחרי עורך דין גיא אופיר מסביר אודות רישום סימן רשום

ריקובר - 284337

ריקוברRECOVER
מספר סימן284337Trademark No.
תאריך הגשה05/04/2016Application Date
סחורות/שירותיםGoods/Services
סוג: 9 (מכשירי מדע, חשמל, מחשבים)Class: 9 (Scientific, electric apparatus, computers)
התקנים ומכשירים לשימוש במדע, בחקירת הים, במחקר, בצילום, בקולנוע, בראיה, בשקילה, במדידה, באיתות, בבדיקה (פיקוח); בהצלת נפשות ובהוראה; התקנים ומכשירים להולכה, מיתוג, המרה, צבירה, וויסות או בקרה על חשמל; התקנים להקלטה, העברה או שיחזור של קול וחוזי; נושאי נתונים מגנטיים, דיסקות להקלטה; קומפקט דיסק; תקליטורי די וי די ואמצעי תקשורת אחרים להקלטה דיגיטלית; מנגנונים בעבור מכשירים המופעלים על ידי מטבע; קופות רושמות, מכונות חישוב, ציוד לעיבוד נתונים; מחשבים; תוכנות מחשב; מכשירים לכיבוי אש; הנכללים כולם בסוג 9.Scientific, nautical, surveying, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and instruments; apparatus and instruments for conducting, switching, transforming, accumulating, regulating or controlling electricity; apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or images; magnetic data carriers, recording discs; compact discs, DVDs and other digital recording media; mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers, calculating machines, data processing equipment, computers; computer software; fire-extinguishing apparatus; all included in class 9.
בעליםOwners
ג'י אס אם קפיטל גרופ בע"מG. S. M CAPITAL GROUP LTD
דרך שלמה 125, תל אביב, 6603237, ישראל125 Shlomo Rd., Tel Aviv - Yafo, 6603237, Israel
חברה פרטית
המען למסירת הודעותAddress for Service
דרור אשכנזי, עו"דDror Ashkrnazi, Adv.
מנחם בגין 23 (מגדל לוינשטיין קומה 13), תל אביב, 6618356, ישראל23 Menachem Begin Rd, Tel -Aviv, Tel Aviv - Yafo, 6618356, Israel